Monika Erikson

Monica Erikson  -  Span No 108 (August 1963)