Cherie Scott

Cherie Scott  -  Span No 111 (November 1963)  Main Page